6.07

a) Når vi spør om hvor tungt noe er, mener vi hvor stor tyngdekraften er. Du skal altså beregne G ved hjelp av G = mg.

b) Når du kjenner tyngdekraften på et legeme, kan du beregne massen (når du vet at du befinner deg på jorda). Du bruker tyngdeloven G = mg og løser mhp. m.

c) Løses ved å bruke G = mg, men husk at gravitasjonens feltstyrke på månens overflate er gmåne = 1,6 N/kg.