6.09

Her er tegning med krefter svært viktig! Bruk Newtons 1. og 3. lov. For hver kraft skriver du hva den virker fra og virker på. Vær nøye med å forklare hvilken av dem du bruker for hvert steg du tar, og hvordan du tenker. Tegn motkreftene med en annen farge.

Denne oppgaven kan du gjerne bruke mye tid på å arbeide med. Når du forstår løsningen av den, har du forstått det du trenger om oppgaveløsning med Newtons 1. lov og Newtons 3. lov.

Detaljert tips til fremgangsmåte:

a) Den andre kraften på den øverste steinen er normalkraften fra underlaget (altså fra den nederste steinen). Vi kan kalle den kraften N2. Bruk Newtons 1. lov på den øverste steinen. Løsningen blir da N2 = 50 N oppover.

Motkraften til N2 kaller vi N´2. Den virker fra den øverste steinen på den nederste steinen. Bruker du Newtons 3. lov får du: N´2 = 50 N nedover.

Motkraften til tyngdekraften G2 på den øverste steinen kaller vi G´2. Den virker på jordkloden fra steinen. Bruker du Newtons 3. lov får du: G´2 = 50 N oppover.

b) Kreftene som virker på den nederste steinen:

  • Tyngdekraften: G1 = 150 N nedover.
  • Kraften fra den øverste steinen: N´2 = 50 N nedover, den har vi allerede funnet i a.
  • Kraften fra underlaget: F1 oppover. For å finne F1 kan vi bruke Newtons 1. lov på den nederste steinen. Svaret blir da N1 = 200 N oppover.

Motkreftene til disse tre kreftene:

  • Tyngdekraften G1 = 150 N nedover virker fra jordkloden på steinen. Motkraften, 1 virker fra steinen på jordkloden. Bruker du Newtons 3. lov får du: 1 = 150 N oppover.
  • Kraften fra den øverste steinen, 2 = 50 N nedover er motkraft til normalkraften N2 = 50 N som virker oppover på den øverste steinen.
  • Normalkraften fra underlaget på den nederste steinen, N1 = 200 N oppover har motkraften 1. Vi bruker Newtons 3. lov og får at 1 = 200 N nedover på underlaget.