6.11

  1. Hva sier Newtons 1 lov – legemet være i ro?
  2. Hva sier Newtons 1 lov – legemet være i ro?
  3. Hva sier Newtons 1 lov – må legemet stoppe?