6.13

a) Lag tegning med kreftene som virker. I tillegg til tyngdekraften, må det jo virke en kraft fra heisgolvet på mannen. I a må den være like stor som tyngdekraften siden mannen står i ro.
Beregner først G vha. G = mg.
Så kan du bruke Newtons 1. lov for å bestemme kraften fra heisgolvet.

b) b er jo tyngdekraften på mannen den samme (skriv det), men her er det akselerasjon. Nå er kraften fra underlaget litt større enn tyngdekraften siden mannen akselererer oppover. Lag ny figur.
Nå kan du bruke Newtons 2. lov. ΣF = ma gir U – G = ma, dersom U er kraften fra heisgolvet og positiv retning på figuren er oppover. Løs med hensyn på U.

c) Du må ha ny tegning, og G er den samme som før – men hvor lang skal U-pila være nå?
Du ser at du kan bruke Newtons 2. lov på samme måte. Men pass på fortegnet på akselerasjonen når du skal sette inn verdier i uttrykket for U. Dersom du har valgt positiv retning oppover, blir a = 2,5 m/s2.