6.17

Tegn figur. Spørsmålet gjelder en kraft, og vi forstår at sykkelen akselererer (bremser), altså er det nok Newtons 2. lov som kan løse problemet. Da trenger vi massen og akselerasjonen for å finne bremsekraften. (Vertikale krefter har ikke betydning her.) Massen er kjent, men akselerasjonen må du finne først v.h.a. en bevegelseslikning.