6.22

Dette er en liten nøtt. Her må du først regne ut hvor langt bilen beveger seg før bremsene begynner å virke. Deretter må du beregne akselerasjonen under oppbremsingen v.h.a. Newtons 2. lov. Da kan du bruke bevegelseslikninger til å beregne bremselengden. Sammen med den første lengden du beregnet, har du nå hele stopplengden.