6.51 Brettrakett

Du kaster steinen bakover med stor kraft (på steinen). Da virker steinen tilbake på hånden din med en motsatt rettet og like stor kraft – i.flg. Newtons 3. lov. mens du kaster er det denne kraften (sammen med friksjonskraften på bretthjulene) som virker på deg. Siden kraften fra steinen på deg mens du kaster er større enn friksjonskreftene i brettet, vil du og brettet få akselerasjon – i følge Newtons 2. lov.
Det er det samme som skjer i en rakett. Gassene fra rakettmotoren farer bakover med enorm hastighet. Dermed skyves raketten forover.