5.403 Flere posisjons- og fartsgrafer

I denne simuleringen ser du posisjons-, farts-, og akselerasjonsgrafer for en ball som beveger seg fra ro med akselerasjon mot høyre.

Oppgave

a)  Studer det tre grafene nøye. Kan du si noe om sammenhenger mellom dem? (OBS! Du kan «fryse» animasjonen med å trykke på nettleserens stoppknapp.)

b)  Skisser hvordan hver av de tre grafene ville ha sett ut dersom ballen hadde startfarten 20 m/s mot høyre og akselerasjonen hadde hatt motsatt retning av tilfellet i a, omtrent -1,7 m/s2.

c)  Skisser de tre grafene dersom ballen hadde startfarten 20 m/s mot venstre og akselerasjonen er -1,7 m/s2 mot høyre.

I menyen i venstre kolonne (klikk på 1-dimensional Kinematics) kan du se om du har svart riktig på b og c. Velg Rightward Velocity with a Leftward Acceleration og Leftward Velocity with a Rightward Acceleration.