6.54 Sommerfugleffekten

Vi har valgt å åpne kapittelet med en sommerfugl i flukt – som en liten påminnelse om også se de små kreftenes spill i naturen.