7.401 Pendelenergi

Simuleringen viser et søylediagram for pendelens potensielle energi (blå), kinetiske energi (grønn) og totale mekaniske energi (svart).

Oppgave
a)  Forklar hvorfor den svarte ikke varierer når pendelen svinger.
b)  Forklar hvorfor U-søylen og K-søylen varierer på den måden de gjør.