10.401 Astronomisk galleri

Bruk billedsamlingene nedenfor til å finne ett eller to bilder av hver av de astronomiske objektene:

  • Supernova
  • Planetarisk tåke
  • Stjernetåke
  • Galakse
  • Galaksehop
  • Sort hull

Oppgave

Samle bildene i en collage ved hjelp av et billedbehandlingsprogram.