Side 168 Simuleringer om bevaring av mekanisk energi

Den første animasjonen viser et søylediagram for pendelens potensielle energi (blå), kinetiske energi (grønn) og totale mekaniske energi (svart).
Kommenter søylenes størrelse under pendelkulas bevegelse.

Den andre animasjonen viser en skiløper som først renner ned en bakke uten friksjon og luftmotstand, for så å kjøre ut på en slette med friksjon. Kjør animasjonen og observer stolpediagrammene for skiløperens potensielle energi (PE), kinetisk energi (KE), arbeidet som friksjonskraften (W) gjør, og total mekanisk energi (TME).
Kommenter søylenes størrelse under skiløpet.