Side 204 Simulering med molekylbevegelse, trykk og temperatur

1. Brownske bevegelser

Dersom du i et mikroskop ser på støvpartikler i en væske eller på pollenkorn i en væske, ser du at de virrer fram og tilbake langs en uregelmessig bane. Dette kalles Brownske bevegelser. Årsaken er at molekylene i lufta hele tida kolliderer med støvpartiklene som dermed dyttes hit og dit. På samme måte dyttes pollenkornene hit og dit av vannmolekylene.
Simuleringen nedenfor viser hva en ser i mikroskopet. Du kan følge banen til et støvkorn til venstre og «se» hvordan molekylene kolliderer med pollenkornet i animasjonen til høyre.

2. Molekylbevegelse og temperatur

Simuleringen viser gassatomer (eller molekyler) i en lukket beholder. Velg atomantall ca 50, atomstørrelse ca 10 og temperatur Cold. Det skal ikke være krysset av for tilfeldige farger, da kan du lettere følge med på hva som skjer med det ene røde atomet.

  • Hva skjer når du øker temperaturen?
  • Se hva som skjer med mindre eller større atomstørrelse.
  • Se hva som skjer med færre og flere atomer.