Side 250 Om hvordan ulike stjerner beveger seg i HR-diagrammet mot slutten av levetida

Simuleringene viser hvordan stjerner med ulike masser utvikler seg.

Diskuter i hvert enkelt tilfelle med en medelev hva simuleringen viser. Velg Tracks On.

Velg etter tur:

  1. Sun
  2. Intermediate Mass Star (2 solmasser)
  3. High Mass Star Life (10, 15 og 20 solmassser)
  4. High Mass Star Death – Supernova.

 

Nettressurser