7.06

Tegn figur og skriv opplysningene på figuren eller i en liste.
a) Her må du først bruke Newtons 2. lov for å finne akselerasjonen. Deretter bruker du bevegelseslikninger for å finne fart og forflytning.
b) Siden du har farten fra oppgave a, kan du sette rett inn i formelen for kinetisk energi.
c) Bruk arbeidsdefinisjonen. Pass på vinkelen.
Når du legger sammen svarene fra c, får du samme svar som i b. Hva har det med side 156 å gjøre?