7.17

a) Her må du forestille deg slaven som en «maskin» som løfter murstein. Du kan finne kraften som slaven må bruke for å løfte, og hvor høyt mursteinene løftes. Med arbeidsdefinisjonen finner du da arbeidet for hver tur. Du kan også finne antall turer per dag, og dermed totalarbeidet.
b) Fra a vet du slavens daglige arbeid. Da kan du finne ut hvor mye det blir i løpet av et år. (Du kan selv avgjøre om slavene skal ha søndagsfri eller ikke.) Gjør svaret om i kWh. Og hvordan finner du da ut hvor mange slaver 40 000 kWh tilsvarer?
Tilgangen på store mengder billig energi er en av de viktigste forklaringene på de kolossale velstandsforskjellene mellom industrialiserte land og utviklingsland.