8.02

Se side 184, under «Hvorfor beveger ting seg?»
 
Grunnlaget for Aristoteles forklaring på bevegelser er at det finnes fire grunnelementer som alt stoff er bygget opp av. Hvert grunnelement har et bestemt tilholdssted, og det vil alltid søke å bevege seg mot dette stedet. Han kalte slike bevegelser for naturlige, og de er alltid vertikale. Alle andre bevegelser kalte han tvungne bevegelser.