8.13

For å bruke metoden må en påstand kunne testes. Det er naturen og virkeligheten som er ”fasit” i fysikken. Kan vi ikke teste om en påstanden er riktig eller feil, kan ikke hypotetisk-deduktiv metode brukes.
Har du eksempler på slike påstander?