9.06

Her er det ganske mye å fortelle. I motoren eksploderer bensin og luft. Kjølevannet i motoren kjøler. Vinden kjøler. Solen skinner. Friksjonskrefter virker mellom akslinger og lager. Batteriet i mobiltelefonen varmer opp elektronikken i telefonen. Sjåførens hånd ligger på metallet i døren. Osv ...
Ta for deg hver av prosessene og beskriv temperaturforskjeller, overføring av varme og endring av indre energi.