9.25

a) Bruk Wiens forskyvningslov.
b) Nei, den bølgelengden gir ikke synlig lys i det hele tatt. Men se på planckkurvene i kapittelet, de viser at legemene sender ut stråling i hele bølgelengdeområdet. Det betyr at det sendes ut noe stråling med mye lavere bølgelengder og noe stråling med mye høyere bølgelengder.
For ovnen innebærer det at det meste av strålingen som sendes ut er varmestråling, men litt er synlig lys. Denne lille synlige delen av strålingen er det som vi ser som rødt. Du kan se av formen på kurven at den faller svært raskt mot null på venstre side. Derfor er det bare rødt lys vi ser, ikke lys med lavere bølgelengder.