10.01

Du finner en oversikt over viktige grunner til at astrofysikken fikk en rivende utvikling fra 60-tallet og utover på side 236. Kanskje løsningen av atmosfæreproblemet og datamaskinutviklingen var blant de viktigste?