10.03

En kort og konsis forklaring på galakse finner du i ordforklaringene bakerst i boka.

En beskrivelse av Melkeveisystemet finner du på side 237. De viktigste dataene er f.eks. type galakse (spiralgalakse), antall stjerner og diameter.