10.05

a) En oversikt over nivåene finer du nederst på side 238. Der nevnes lokale grupper, galakser, galaksehoper og superhoper.

b) Solas nærmeste nabostjerne er Proxima Centauri. Avstanden finner du øverst på side 238.
Den nærmeste galaksen er Andromedagalaksen. Avstanden dit finner du nederst på samme side.