10.07

a) Nettoresultatet av proton-proton-reaksjonen og av karbonsyklusen finner du øverst på side 242.

b) Proton-proton-reaksjonen er den viktigste fusjonsprosessen sola. Vilkåret går på at temperaturen i kjernen er lavere enn en bestemt grense. Grensen finner du på 242. Se også tipset til c.

c) Karbonsyklusen utgjør den viktigste fusjonsprosessen i en stjerne som har høyere temperatur i kjernen enn den grensen du fant i spørsmål b.