10.12

Mer om hva absorpsjonsspektre er og brukes til finner du på side 245. Mer generelt stoff om absorpsjonslinjespektere finner du i kapittel3.