10.17

a) Dannelsen av en stjerne er beskrevet på side 248-249. Hovedtrekkene finner du også på side 258 i sammendraget.

b) En grei oversikt finner du på side 259 i sammendraget

c) En grei oversikt finner du på side 259 i sammendraget