11.07

a) Den beste måten å finne en god forklaring på begrepet kosmologi er å bruke ordforklaringene og stikkordsregisteret bakerst i boka.

b) Kjempesmellteorien bygger på Hubbles lov, den generelle relativitetsteorien til Einstein og det kosmologiske prinsipp.

c) Stikkord: kosmologisk rødforskyvning (side 276-77), kosmisk bakgrunnsstråling (side 277-78), fordelingen av grunnstoffer i universet (side 278).