11.12

a) Ta utgangspunkt i figuren nederst på side 281 og gi en kort oversikt over hva disse tre komponentene er, ikke minst «vanlig stoff».

b) Bruk figuren og stoffet på side 282–283.