12.03

a) Hvert elektron har ladningen 1,60 ·10-19 C. Hvor stor ladning blir det til sammen?

b) Hvor mange elektroner med ladningen 1,6 ·10-19 C går det på 1 C?