12.07

a) Definisjonen er gitt på side 298. Husk å forklare hva de enkelte størrelsene betyr.

b) Sammenhengen mellom enheten for strøm og enheten for ladning kan du finne ved hjelp av strømdefinisjonen, eller du kan se nederst på samme side.