12.08

Skriv opp opplysningene i oppgaven. Da ser du at du kan bruke definisjonen av strøm, som står i rammen på side 298 og sette opplysningene rett inn i den.