12.15

Å tegne kretstegninger er en kunst, det tar litt tid å lære seg. Et godt råd er å starte med å følge strømmen fra en pol på batteriet rundt i kretsen og tilbake til den andre polen.

Du kan dessuten alltid se bort fra voltmetre i kretsen til du er ferdig med å tegne. Voltmetre leder ikke strøm og er ikke en del av selve kretsen. Vent derfor med å tegne inn eventuelle voltmetre til resten av kretsen er ferdig.

12_15

Figuren over viser selve grunnkretsen, men voltmeteret mangler. Hvordan skal du tegne det inn?