12.20

Tegn figur. Skriv på opplysningene som allerede står på figuren i oppgaven, og sett inn nye opplysninger etter hvert som du beregner dem.

Legg forresten merke til at amperemeteret har resistans. Vanligvis har et amperemeter så liten resistans at vi kan se bort fra den. Men i denne oppgaven er amperemeteret ikke så bra, og har en resistans som påvirker strømmen i kretsen.

12_20

I oppgaver som dette gjelder det å finne ut hva det er mulig å beregne, ut fra opplysningene som er gitt. Her ser du at når strømmen i kretsen er gitt, og du samtidig kjenner R1, så kan du finne U1.

For amperemeteret kjenner du både strømmen og spenningen, som begge er oppgitt. Bruk definisjonen av resistans på side 303 for å beregne resistansen RA.

Når du kjenner U1, og U2 og UA er oppgitt, kan du bruke Kirchoffs 2. lov for å finne polspenningen Up.