12.25

Batteriet på figuren har polspenningen 13,2 V.

12_25

 

 

 

 

 

 

a) Bruk likningen for resultantresistansen til parallellkoplede motstander i rammen på side 310.

b) Resultantresistansen består av en seriekopling av motstanden på 2,0 Ω og parallellkoplingen som du fant resistansen til i spørsmål a.

c) Nå kan du tenke deg at kretsen består av én motstand med resistansen som du fant i spørsmål b. Spenningen over denne motstanden er batteriets polspenning. Da kan du bruke resistansdefinisjonen på side 303.

d) Start med motstanden på 2,0 Ω. Du kjenner jo også strømmen. Hvordan finner du da spenningen over motstanden?
Spenningen over parallellkoplingen finner du nå ved hjelp av Kirchhoffs 2. lov for hovedkretsen. (Siden de to andre motstandene er parallellkoplet, er spenningen over hver av dem den samme.)

e) Resistansen for hver av motstandene er oppgitt og du kjenner spenningen over parallellkoplingen fra spørsmål d. Da kan du beregne hver av strømmene vha resistansdefinisjonen på side 303.

f) Kortsluttning vil si at vi erstatter motstanden med leder (med null resistans). Tegn ny figur med opplysninger, og prøv om du klarer å finne strømmene på tilsvarende måte som i spørsmål e, men husk at strømmen i hovedkretsen har endret seg når vi tar bort en motstand. Finn denne nye hovedstrømmen først.