12.28

For å finne ut hvor mye varme glødetråden avgir, bestemmer vi hvor mye elektrisk energi som omdannes i glødetråden ved hjelp av likningen i rammen på side 313. Men siden I og U bare er oppgitt i spørsmål b, må vi i tillegg bruke resistansdefinisjonen på side 303i spørsmål a og c.

Et annet alternativ er å først beregne effekten med en av effektlikningene nederst på side 315 og deretter beregne den elektriske energien som omsettes ved hjelp av den oppgitte tiden.