6.55 Newtonsk selskapslek

Diskuter hvilken rolle Newtons 1. lov spiller, og hvilken rolle friksjon og Newtons 2. lov spiller, i forsøket.