7.55 Elastisk energi

Med spretterten kan du skyte en stein rett oppover. Dersom du har målt massen til steinen og anslår hvor høyt du klarer å skyte den, kan du anslå hvor mye potensiell energi den har helt øverst i banen. Denne potensielle energien er omformet fra den kinetiske energien som steinen hadde da den forlot spretterten. Denne kinetiske energien ble overført til steinen fra den potensiell energien som var lagret i den spente spretterten.

Tilsvarende resonnement og framgangsmåte kan du bruke for de andre spørsmålene i forsøket