Innledende fellesforsøk

Corioliskraft er ikke en egentlig kraft, men det vi kaller en fiktivkraft. En annen fiktivkraft er sentrifugalkraften. Begge begrepene beskriver akselerasjonseffekter. Når bilen svinger, virker det som om en «kraft» drar deg utover i svingen. Men den egentlige kraften som virker på deg er rettet innover, fra setet du sitter på.
Når vann- eller luftmasser beveger seg nordover, vil de bli avbøyd mot høyre (øst), ikke fordi det virker en kraft mot øst, men fordi jorden roterer mot øst (høyre for oss på den nordlige halvkule). Søk på Internett på «corioliskraft» eller «coriolis force».