12.203 Polspenning - tips

Årsaken til at polspenningen varierer er at alle batterier har innebygget motstand. Litt av den elektrokjemiske energien som batteriet produserer går med til å overvinne motstand inne i selve batterielementene. Hvis et batteri har en polspenning U0 når det ikke går strøm gjennom det og den indre resistansen er Ri, så er polspenningen Up gitt ved:

Up = U0 RiI

der I er strømmen gjennom batteriet. Vi ser at polspenningen avtar når strømmen øker.