Jording

Når vi snakker om jording av elektriske kretser, har det som regel ett av to formål: I mange elektriske kretser ønsker vi å holde et valgt punkt i kretsen på et fast potensial. Det er særlig for at kretsen ikke skal bli påvirket av statisk elektrisitet fra omgivelsene. Den andre hovedgrunnen til jording er sikkerheten i forbindelse med bruk av elektriske apparater.

I teksten du kan hente til høyre, forteller vi mer dette. Det er lettere å lese denne teksten når du har lest fordypningsstoffet Spenning og potensial først.

Vedlegg