13.54 Solpanel

En solcelle har elektrode på forsiden og på baksiden. Du må følge de påloddede ledningene fra elektrodene for å finne ut hvordan cellene er koblet.